دانلود تغییرات سازمانی

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 68 صفحه

عنوان مقاله غلبه بر تنش ناشی از تغییرات دگرگون کننده در یک بخش دولتی الیور رابینسون oliver robinson دانشکده بیرک بک انگلستان Birkbeck College United Kingdom آماندا گریفیتس ،دانشگاه ناتینگهام ، انگلستان Amanda Griffiths University Of Nattingham چکیده تغییرات سازمانی دگرگون کننده یک واقعه مهم در زندگی کارمندان یک سازمان است که همواره مورد بحث قرار می گیرد و می تواند منبع قابل توجه ای برای ایجاد تنش محسوب گردد مطالعه اخیر نگاهی دارد به تغییرات دگرگون کننده در یک بخش دولتی .
در این مطالعه از مجموعه ای از روش ها در قالب مصاحبه بدون محدودیت با افراد استفاده شده است تا مشخص گردد چرا تعییرات می توانند تنش زا باشد و چگونه افراد روش های غلبه کننده را برای رفع این تنش به کار می برند پنج منبع در ایجاد تنش ناشی از تغییرات مشخص گردیده است : 1-حجم کاری افزایش یافته 2-بی ثباتی 3-ابهام،مشاجره،میان افراد 4-احساس عدم اجرای عدالت 5- و احساس شکست پانزده روش غلبه کننده برای این موارد برشمرده شده است.
این موارد به چهار نوع غلبه کننده تقسیم بندی شده است: 1- غلبه از طریق مرکزیت یافته 2- غلبه از طریق احساسات متمرکز شده 3- غلبه از طریق شناخت 4- و غلبه از طریق حمایت اجتماعی .
لغات کلیدی : غلبه کردن ، تغییرات دگرگون کننده ، تنش سازمانی تغییرات سازمانی در مقیاس گسترده ، اعم از اینکه در قالب ادغام ، اکتساب ، بازسازی یا کوچک کردن باشد، به عنوان یک ویژگی گسترده محیط های کاری ناپایدار امروزی محسوب می شود.
تغییرات عمدتا توسط عوامل اقتصادی و فشارهای سهام داران به وجود می آید و بعنوان یک مشکل جانبی مورد توجه قرار می گیرد.
علی رغم مدارک گسترده مبنی براینکه تغییرات دگرگون کننده می تواند بر کیفیت و بهره وری کارمندان تاثیر عکس بگذارد اغلب به نظر می رسد مسئولیت غلبه بر این تغییرات به عهده خود افراد واگذار می شود.
(کالان،1993،صفحه 65) تعریف تنش و غلبه بر آن تنش از یک کنش پویا میان شخص و محیط او ناشی می شود که به طور بالقوه ای چالش برانگیز، تهدید انگیز یا زیان آور ارزیابی می شود و به تلاشهایی جهت حل این چالش ، تهدید یا زیان ارزیابی شده از طریق فرایندهای غلبه کننده منجر می گردد.
(لازاروس،1999).
ارزیابی های شناختی اولیه برآورد می کنند که آیا یک مشکل تنش آفرین است یا خیر، در حالیکه ارزیابی شناختی ثانویه چگونگی غلبه بر عامل تنش را در صورت وجود به مورد بررسی قرار می دهد.
غلبه بر تنش شامل تمامی شناخت ها و رفتارهایی می شود که توسط افراد پذیرفته شده است و در برخی زمینه ها برای دفع یک یک واقعه و عواقب آن طراحی شده است.
نیازی نیست که غلبه به صورت واکنش صورت گیرد بلکه می تواند از پیش فعال شده باشد و تنش های پیش بینی شده و اثرات آن را تحت کنترل خود درآورد.
(آسپینوال و تیلور ،1997) عوامل تنش زای مرتبط با تغییرات سازمانی تغییرات سازمانی می تواند در مقیاس های متفاوت و از طریق روشهای گوناگونی به وقوع بپیوندد.
گسترده ترین وجه تمایز میان تغییرات دگرگون کننده و تغییرات سودآوراست (کالان ،1993، دانفی و استیس ،1993) تغییرات سود آور شامل هماهنگی و اصلاحات در مدیریت حاکم و فرایندهای تجاری است در حالی که اهداف استراتژیکی ،ساختار سازما

کلمات کلیدی : دانلود تغییرات سازمانی;تحقیق تغییرات سازمانی;مقاله تغییرات سازمانی;تغییرات سازمانی

دانلود تغییرات سازمانی

محصولات مشابه با "دانلود تغییرات سازمانی"


محصولات گروه