چگونگی افزایش علاقه دانش آموزان مدرسه جهت شرکت در نماز جماعت

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

چگونگی افزایش علاقه ی دانش آموزان مدرسه جهت شرکت در نماز نماعت

فهرست مطالب

چکیده. 2

مقدمه. 4

توضیح کلی مسأله. 5

چگونگی تشخیص مسأله. 5

انگیزه. 5

اهداف. 6

بیان مسأله. 6

اهمیت وضرورت. 7

شواهد (1). 8

جمع آوری اطلاعات. 10

مصاحبه ،. 10

مطالعه کتب ، مقالات و مجلات مرتبط با این موضوع ؛. 11

3- استفاده از پرسش نامه ؛. 16

4-استفاده از فرم فراوانی رفتار ؛. 16

انتخاب راه حل یا راه حل های ممکن. 17

انتخاب راه حل یا راه حل ها. 18

اعتباربخشی راه حل یا راه حل ها. 20

گردآوری اطلاعات شواهد (2) و نتیجه گیری :. 24

منابع :. 25

چکیده

با توجه به مراحلی که اجراکردم و براساس مشاهداتم ازوضعیت روحی دانش آموزان وحضورشان در نماز، به این نتایج دست یافتم:

دانش آموزان بدون اکراه ، در وقت مقرر اقدام به گرفتن وضوکرده و برای نماز آماده می شوند.

آنان بدون کمرویی ،اشکالاتی را که با آن مواجه می شوند ، می پرسند.

میزان مشارکتشان در آماده کردن محل نماز ،نشان از علاقه ی آنان داردشمارش دانش آموزان در هنگام نماز خواندن نشان از افزایش تعداد شرکت کنندگان دارد

تمام همکاران در این پژوهش بیان نمودند که این موفقیت بر اساس کارهایی بوده که با هم انجام داده بودیم خوشحال بودند ومرا تشویق به ادامه ی کارها یی نظیر این کار نمودند ودرخواست کردند نسخه ای از کارم را در اختیار شان قرار دهم . اولیاء نیز بیان داشتند که فرزند انشان به نماز اهمیت می دهند ، والدین می گفتند : هر جای نماز و یا وضو اشتباه می کنیم ،اشتباه ما را گوشزد کرده و اصلاح می نمایند .

با تلاش مداومی که در طول حدود 4 ماه داشتم ، توانستم با کمک همکارانم با گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها اقداماتی انجام دهم که نتیجه ی آنان به این شرح است :

1- اشکالات نماز وشرایط برگزاری نماز جماعت دانش آموزان به طور کامل رفع شده است .

2- دانش آموزان با اشتیاق واز روی اختیار هر روز خودشان مقدمات برگزاری نماز را مهیا می کنند.

کلمات کلیدی : چگونگی افزایش علاقه ی دانش آموزان مدرسه جهت شرکت در نماز نماعت ; افزایش علاقه ی دانش آموزان مدرسه جهت شرکت در نماز نماعت

چگونگی افزایش علاقه دانش آموزان مدرسه جهت شرکت در نماز جماعت

محصولات مشابه با "چگونگی افزایش علاقه دانش آموزان مدرسه جهت شرکت در نماز جماعت"


محصولات گروه