دانلود مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

اگر علاقه مند به مطالعه یا ارائه کلاسی برای در مبحث مد پیوسته و مد ناپیوسته هستید ما یک مقاله 28 صفحه ای از گذر بین مد پیوسته و مد ناپیوسته در قالب فایل ورد قابل ویرایش آماده کرده ایم. شما میتوانید پس از دانلود مقاله مد پیوسته و ناپیوسته این مقاله را ویرایش یا کم و زیاد نمایید.

همچنین در ادامه مطلب بخشی از مقاله را آورده ایم که میتوانید با میتوانید آن را مطالعه نمایید.

گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

در شكل ( 5-4) (الف ) و (ب ) ، خطوط پرنشاندهنده جریان های اولیه و ثانویه در مد ناپیوسته است . جریان اولیه از مقدار صفر به شكل مثلثی شروع به زیاد شدن می كند تا سطح Ip (نقطه B ) در پایان دوره روشنای ترانزیستور (شكل 5-4 الف ) .

در لبه خاموش شدن سویچ جریان اولیه كه به IP1 رسیده است به ثانیویه منتقل می شود (نقطه H ) كه تازمانیكه سردات دار ثانیویه مثبت است در طی خاموش بودن سویچ جریان ثانویه كه با نسبت بطور خطی نزول می كند كه Ls اندركتانس ثانیویه است و برابر .

این جریان در نقطه I به صفر می رسد . یك زمان مرده Tdt قبل از شروع دوره روشنایی بعدی در نقطه F بوجود می آید . همه انرژی ذخیره شده در اولیه اكنون قبل تز شروع سویچ در دوره بعد ( ثانویه منتقل شده است ) .مقدار متوسط یا DC جریان خروجی برابر متوسط مثلث GHT ضرب در دیوتی سایكل Toff/t است . حال برای باقی ماندن حالت ناپیوسته ، بایستی یك زمان مرده Tdt (شكل b 5-4 ) بین صفر شدن جریان ثانویه و شروع به افزایش یافتن جریان اولیه در روشن شدن سویچ وجود داشته باشد .

اگر توان پیشتری در خروجی مورد نیاز باشد ( با كاهش Ro ) ، طبق رابطه زیر Too بایستی افزایش یابد تا ولتاژ خروجی ثابت بماند.با افزایش Ton ( در Vdc ثابت ) ، شیب جریان اولیه ثابت می ماند و پیك جریان همانطور كه در شكل (الف 5-4) نشان داده شده است از مقدار B به d می رسد مقدار پیك جریان ثانویه (= ) در شكل (5-4 ب ) از H به k فزایش می یابد و در زمان دیرتری شروع می شود ( از G به J ) .

برای ثابت ماندن ولتاژ خروجی بوسیله حلقه كنترل ، شیب ثانویها ثابت می ماند و نقطه ای كه جریان ثانویه می شود به زمان روشن شدن بعدی نزدیكتر می شود كه نتیجتا باعث كاهش زمان Tdt می شود و اگر Tdt به صفر برسد به نقطه پایان مد ناپیوسته می رسیم . همچنین با كاهش VIN و توان ثابت خروجی ،Ton بایستی افزایش یابد و در نتیجه Tdt كاهش می یابد .

توجه شود تا زمانیكه مدار در مد ناپیوسته كار می كند و یك زمان مرده Tdt وجود دارد زیاد شدن زمان روشنایی سویچ ، افزایش وسعت جریان مثلثی اولیه را بدنبال دارد و نیز سطح جریان ثانویه از GHI به JKL تغییر می كند.

از آنجایی كه جریان DC خروجی ، متوسط جریان مثلثی ثانویه ضرب در ویوتی سایكل می باشد آنگاه با افزایش زمان روشن ، جریان ثانویه بیشتری برای بار در دسترس خواهد بود . وقتی كه زنان مرده از بین رفت ، هرگونه افزایشی در جریان بار به افزایش زمان Ton و كاهش Toff نیاز دارد تا اینكه انتهای جریان ثانویه نتواند بیشتر به راست كشیده شود جریان ثانویه از نقطه عقبتر J و نقطه بالاتر K ، شروع می شود (شكل 5-4) ب .

سپس در نقطه شروع بعدی زمان روشن سویج (F در شكل (5-4) الف ) یا L در شكل (5-4) ب ) همچنان جریان یا انرژی مشابه از ثانویه به خارج منتقل می شود.

اكنون لبه شروع جریان اولیه یك برش خواهد داشت . حلقه فیربك می كوشد برای تامین كردن جریان مورد نیاز روشنایی را به بعد از J طول بدهد .

حال با پایان یافتن زمان خاموش ، جریان ثانوی در انتهای این زمان مقدار غیرصفر خواهد دانست و از اینجا می توان گفت كه پرش جریان در آغاز مرحله بعد بیشتر می شود .

سرانجام بعد از سیكلهای سویچینگ فراوان ، پرش ابتدای لبه جریان اولیه و نیز مقدار پایانی جریان ثانویه در شكل ( 5-4) به اندازه كافی بالاخواهد رفت از آنجاكه ناحیه xyzw مقداری بزرگتر از آنكه جریان خروجی را تامین كند شده است . حال حلقه كنترل شروع به كاهش زمان Ton می كند تا جریان ذوزنقه ای شكل اولیه از M تا P و جریان ذوزنقه ای ثانویه از T تا W طول بكشد (شكل های 5-4 الف و 5-4 ب ) .

در اینجا سطح شكل موج ولتاژ اولیه ترانسفور و هنگامیكه ترانزیستور روشن است برابر با سطح شكل موج ولتاژ در زمان خاموش ترانزیستور است .

این امر شرطی است كه طبق آن هسته تراس در پایان یك سیكل كامل سوپرچینگ به نقطه ابتدایی روی حلقه هسیترزیس مربوطه Reset شود . یا به بیان دیگر این شرط حاكی از ‌آن است كه مقدار متوسط یا DC ولتاژ روی اولیه برابرصفر است البته بافرض این كه مقاومت Dc اولیه صفر می باشد كه در این صورت امكان وجود یك ولتاژ DC روی مقاومت صفر وجود ندارد .

حال در مد پیوسته ، افزایش جریان بار بوسیله افزایش ابتدایی زمان Ton تامین می شود .( از MP به MS در شكل ( ج 5-4) كه این كار باعث كاهش زمان خاموشی از Tw به Xw (شكل 5-4 د ) . كه انتهای بالس جریان ثانویه نمی تواند بیشتر به راست حركت كند چرا كه زمان مرده ای نداریم . اگر چه ؟؟ جریان ثانویه مقداری افزایش یافته (از نقطه U به Y ) ناحیه از دست رفته در كاهش زمان toff (T تا X ) بیشتر از ناحیه ای است كه شیب UV به YZ در شكل 5-4 (د) تغییر می یابد .

بنابراین در مد پیوسته ، یك افزایش ناگهانی در جریان DC خروجی ، درابتدا باعث كاهش در عرضی و افزایش كوچكی در ارتفاع جریان ذوزنقه ای ثانویه می شود . بعد از چند سیكل سویچینگ متوسط ارتفاع شكل موج بالا می رود و پهنای آن به نقطه ای كه سطح ناحیه ولتاژ روشنایی برابر با سطح ناحیه ولتاژ خاموشی روی اولیه باشد كاهش می یابد .

به علاوه ولتاژ DC خروجی متناسب با سطح جریان ذوذنقه ای ثانویه می باشد .

حلقه نیربك تمایل به ثابت نگه داشتن ولتاژ در برابر افزایش جریان خروجی دارد . در ابتدا كاهش محسوسی در ولتاژ خروجی ایجاد می شود و سپس بعد از چند سیكل سویچینگ ، آن را بوسیله بالا بردن دامنه جریان ذوزنقه ای ثانویه تصحیح می كند .ناهمواری ها :

شهرستان شمیرانات منطقه ای كوهستانی بوده كه در كوهپایه های جنوبی البرز واقع گردیده . اراضی ناهموار و كوههای متعدد در منطقه به چشم می خورد ، لكن در محدوده مورد مطالعه ارتفاعات متعددی به شرح زیر دیده می شود كه عبارتند از :

كوه و زجین – كوه اورجین ، كوه اهمهن ، كوه سیاه ، كوه لار ، كوه گرچال ، كوه دریوك و كوه عسلك . ویژگیهای عمده این منطقه را می توان به شرح زیر برشمرد:

الف – بطوركلی منطقه كوهستانی بوده وبخشی از كوهپایه جنوبی البرز می باشد .

ب : اراضی پرشیب و نقاط قابل زیست به طور پراكنده و در وسعت كم دیده می شود.

- شیب عمومی كلی منطقه از شمال به جنوب و در حوضه آبگیر لتیان واقع شده است و

- پوشش گیاهی كم و پراكنده و نامنظم می باشد .

منابع آب :

منابع آب شهرستان از دو طریق آب های سطحی و آبهای زیرزمینی تامین می گردد شهرستان شمیرانات بواسطه ویژگی های طبیعی خود دارای رودهای فصلی و دائمی متعددی است كه عبارتند از :

آب پشكنك – ریزا به رودجاجرود.

آهار – شاخه ای از رود آب پشكنك می باشد.

الزم – ریزا به رود لار كه فصلی می باشد .

امامه – ریزا به دائمی جاجرود.

خیز رود كه ریزا به دائمی جاجرود است .

دره شمشك – ریزا به دائمی رود رادكان .

گرما بدر – ریزا به دائمی جاجرود .

لجنی – ریزا به دائمی جاجرود.

ناصرآباد – ریزا به دائمی جاجرود.

و رودخانه جاجرود كه یك شاخه اصلی در شهرستان می باشد از مجموعه رودهای یاد شده یك رود دائمی به نام ناصر آباد در دهستان لواسان كوچك واقع شده كه به صورت دائمی جریان داشته و جزء ریزابه های جاجرود می باشد . ارتفاع ریزشگاه آن 1550 متر و شیب متوسطش 3/7 درصد بود و مسیر كلی آن جنوب خاوری و سرچشمه آن 29 كیلومتری شمال خاوری تهران و یك كیلومتری باختری روستای راحت آباد می باشد و از روستاهای روحان و گلندوك عبور می كند و در دره خاوری كوه ورجین جریان می یابد . مهمترین منابع آبی موجود در سطح دهستان رودخانه جاجرود است . این ورد كه از ارتفاعات واقع در شمال و شمال غرب و غرب دهستان سرچشمه می گیرد و دارای انشعابات متعددی در سطح كوهستان است . انشعابات اصلی این رود در شمال رودخانه سیروندی می باشد كه از كوه های دریوك و كاشونك منشا می گیرد . این رود پس از دریافت انشعابی به نام خاتون بارگاه در شرق روستای گرمابدر باهمین نام از شرق به غرب روستای زایگان جریان می یابد . در محل روستای زایگان انشعاب دیگری نام رودخانه لالون از شمال به جنوب را دریافت می نماید . در شمال شرق فشم رودخانه دیگری به نام لجنی از كوه های تیززردبند ، پی استخر ، كوه چمن منشا می گیرد . رودخانه جاجرود در محل روستای قشم انشعاب دیگری به نام رودخانه آمیگون و در محل روستای اوشان رودخانه آهارود در روستای گلوگان رودخانه امامه نیز به آن می پیوندد. رودخانه جاجرود در سطح شهرستان تا روستای زردرود در جنوبی ترین دهستان انشعابات كوچكی از شرق و غرب دریافت كرده كه نهایتا وارد سد لتیان می گردد. این رودخانه پس از خروج از سد به اراضی جنوب شرق استان جریان می یابد . آبدهی رودخانه در منتها الیه جنوب استان 5/6 مترمكعب در ثانیه می باشد . حاشیه های اطراف رودخانه و انشعابات آن نه فقط محل استقرار بخش اعظم روستاهای دهستان می باشد بلكه بدلیل فضای سبز حاشیه آن یكی از نقاط مهم فعالیتهای باغداری بشمار می آید . این رودخانه در مسیر خود آب مورد نیاز روستاها و باغات را تامین می كند.

پوشش گیاهی :

باتوجه به آب و هوای منطقه كه در مناطق كوهستانی معتدل واقع شده ، پوشش گیاهی منطقه در ارتباط با شرایط آب و هوایی می باشد . پوشش گیاهی مراتع موجود از انواع گون ، درمنه ،والك ، وینه ، تمشك ، سماق ، كما ، نسترن ، خارزرد و خارشتر است . نباتات زراعی بیشتر شامل گندم ، جو ، یونجه ، شبدر ، سبزی كاری و صیفی كاری است .

درختان میوه در اكثر دره ها شامل گیلاس ، انجیر ، توت ، سیب ، زرد آلو ، انار و گوجه سبز است . درضمن بخشی از گردشگاههای جنگلی در سطح نسبتا قابل توجهی در جنوب غربی دهستان واقع شده است كه از گونه های گیاهی چون سرو تبریزی ، صنوبر، بید ، عرعر ، اقاقیا ، و چنار تشكیل شده اند .

آب و هوا:

روستای بوجان در شمال استان تهران و در ارتفاعات البرز استقرار یافته است . ارتفاع این روستا از سطح دریا حدود 2000 متر است به طور كلی دامنه های جنوبی البرز ، تحت تاثیر جریانات هوایی اقیانوس هند قرار گرفته ، لذا در مجموع دارای تابستان های خنك و خشكی می باشد . زمستانها نیز منطقه تحت تاثیر جریان هوای شمال غرب وغرب قرار می گیرد . جریان شمالی غرب كه شاخه ای از جریان سیبری می باشد با باد و مه و سرما همراه بوده و جریان دیگری نیز كه از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه منشا می گردد. نزدیكترین ایستگاه هواشناسی واقع در روستای اما و مربوط به وزارت نیرو می باشد . ارتفاع این ایستگاه از سطح دریا 2200 متر گزارش شده است . عنایت به این كه به طور معمول هر 100 متر كه به ارتفاع افزوده شده 5/0 درجه از دمای هوای كاسته می شود بنابراین متوسط دمای روستای بوجان حدود 1 درجه از متوسط دمای ایستگاه اما به بیشتر است . با عنایت به توضیحی كه رفت به بررسی ویژگیهای اقلیمی ایستگاه امامه می پردازیم.

کلمات کلیدی : مقاله پیوسته و ناپیوسته ، تحقیق پیوسته و ناپیوسته ، گذر بین پیوسته و ناپیوسته

دانلود مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

محصولات مشابه با "دانلود مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته"


محصولات گروه