پاورپوینت پردازش تصویر در متلب

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

تصویر شدت یا تصویر سطح خاکستری، به تصویری گفته می‌شود که تنها دارای مقادیر روشنایی باشد و فاقد خصوصیات رنگ مانند: فام و خلوص باشد. در متلب این تصاویر توسط ماتریسهای دو بعدی تعریف می‌شوند بطوریکه مقدار هر عنصر از این ماتریس معرف میزان روشنایی پیکسل متناظرش در تصویر مربوطه می‌باشد. دامنه تغییرات عناصر این ماتریس ممکن است بین 0 تا 1 و یا بین 0 تا 255 تغییر کند. در حالت اول داده‌های ماتریس از نوع دقت مضاعف و در حالت دوم از نوع uint8 خواهد بود. بجز توابع تعریف شده در جعبه‌ابزار images و بعضی از توابع ...

کلمات کلیدی : پاورپوینت پردازش تصویر در متلب

پاورپوینت پردازش تصویر در متلب

محصولات مشابه با "پاورپوینت پردازش تصویر در متلب"


محصولات گروه