پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

برنامه‌ریزی استراتژیك در حوزه فناوری اطلاعات به یكی از مباحث داغ در جهان و به تبع آن در كشورمان، ایران تبدیل گردیده است.
ورورد مبحث برنامه‌ریزی استراتژیك از حوزه علوم مدیریتی به حوزه علوم مهندسی، بیشتر با همان منطق حكمفرما بر مسایل مدیریتی همراه بوده، كمتر به نیازها و الزامات فناوری اطلاعات توجه شده است.
در سال‌های اخیر مقالات و كتب زیادی در زمینه‌هایی نظیر همسویی كسب و كار و فناوری اطلاعات یا مباحث حاكمیت فناوری اطلاعات منتشر شده، اما باز هم فقدان روشی برای ...

کلمات کلیدی : پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک

محصولات مشابه با "پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک"


محصولات گروه