پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر

گروه فایل کاربردی

توضیحات :


مواد افیونی

وقتیفردی به مواد افیونی معتاد شد، قطع ناگهانی مصرف آنها باعث بروز علایم ناخوشایندی می‌شود که 6 تا 8 ساعت پس از آخرین بار مصرف ظاهر شده و تا 10 روز باقی می‌ماند. اوج شدت این علایم روزهای دوم و سوم پس از قطع است.

کلمات کلیدی : پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر

پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر

محصولات مشابه با "پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر"


محصولات گروه