تحقیق بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت

گروه حقوق

توضیحات :

عنوان: تحقیق بسیار جامع و کامل بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت

دسته: مدیریت، مدیریت مالی، حسابداری، حقوق

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 32

در این تحقیق به بصورت جامع به بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت پرداخته شده است.بعضی از بخشهای آن شامل سهم و ماهیت آن، نکات مقیده در ورقه سهم، انواع سهام، قابل انتقال بودن سهم، حقوق ناشی از مالکیت سهام، حق مشارکت در سود و ذخایر شرکت، حق انتقال سهام، سهیم شدن در دارایی شرکت، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت، حقوق غیرمالی، مقایسه سهم در شرکت های سهامی با سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، نتیجه گیری به همراه فهرست منابع می باشد. تهیه این مقاله به دانشجویان و محققین رشته های حقوق، حسابداری، مدیریت و فعالان بازارهای سرمایه و علاقمندان به موضوعات حقوقی و تجاری پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی : بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت;سهم و ماهیت آن;نکات مقیده در ورقه سهم;انواع سهام;قابل انتقال بودن سهم;حقوق ناشی از مالکیت سهام;حق مشارکت در سود و ذخایر شرکت;حق انتقال سهام;سهیم شدن در دارایی شرکت;حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت;حقوق غیرمالی;مقایسه سهم در شرکت های سهامی با سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود