پاورپوینت مهندسی مواد: شیشه های خود تمییز شونده

گروه پاورپوینت

توضیحات :

پاورپوینتی کامل به همراه نمودارها و عکس ها و توضیحات جامع و کامل و طرحی زیبا.وِیژه ارائه درکلاس و کارعملی و تحقیقی در گرایش مهندسی مواد و متالوژی.

کلمات کلیدی : مهندسی مواد;متالوژی;شیشه های خودتمییز شونده;نانوتکنولوژی;پاورپوینت