پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی

گروه پاورپوینت

توضیحات :

پاورپوینت رشته مدیریت بازرگانی،باعنوان:بودجه ریزی عملیاتی..طراحی زیبا به همراه رفرنس های معتبر.

کلمات کلیدی : رشته مدیریت بازرگانی;گرایش مالی;پاورپوینت;با عنوان بودجه ریزی عملیاتی