پاورپوینت:چرخه یاخته ای تولید مثل،رشته زیست شناسی

گروه پاورپوینت

توضیحات :

پاورپوینت رشته زیست شناسی با طراحی زیبا و به همراه نمودار..مخصوص دانشجویان زیست شناسی.

کلمات کلیدی : زیست شناسی;چرخه یاخته ای تولید مثل;تقسیم سیتوپلاسم دریاخته های گیاهی;اسپرم زایی;میوز;تخمک زایی