پاورپوینت آیین نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌ در كارگاه ها

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

شرح فایل

مشخصات فایل:
پاورپوینت آیین‌نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌ در كارگاه‌ها
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 131


بخشی از پاورپوینت:
آیین‌نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌ در كارگاه‌ها
به تفكیك فصل
این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 86 ماده‌ و 6 تبصره‌ به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كار تدوین‌ و در سی‌ و پنجمین‌ جلسه‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مورخ‌ 4 شنبه‌ 1/6/1340 به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسیده‌ و قابل‌ اجراست‌.
ماده 47 قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ 12/5/83 شورای عالی حفاظت فنی به ماده 85 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 تغییر یافته است.

فصل‌ اول‌ - وسایل‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌
ماده‌ 2 : كلیه‌ كارگاه‌ها باید دارای‌ وسایل‌ و تجهیزات‌ كافی‌ پیش گیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌ بوده‌ و در تمام‌ ساعات‌ شبانه‌ روز اشخاصی‌ را كه‌ از تعلیمات‌ لازم‌ بهره‌مند و به‌ طریقه‌ صحیح‌ استعمال‌ وسایل‌ و تجهیزات‌ مربوطه‌ آشنا باشند در اختیار داشته‌ باشند.
تبصره‌ 1- در نقاطی‌ كه‌ مراكز آتش‌ نشانی‌ وجود دارد كارگاه‌ها باید وسیله‌ ارتباط‌ با مراكز مزبور را در اختیار داشته‌ باشند.
تبصره‌ 2- هر كارگاه‌ باید گزارش‌ كلیه‌ آتش‌ سوزی‌های‌ كوچك‌ و بزرگ‌ خود و مواد و وسائلی‌ كه‌ برای‌ اطفاء آن‌ به كار رفته‌ و میزان‌ خسارت‌ مالی‌ وارده‌ را به‌ اطلاع‌ مركز آتش‌ نشانی‌ محل‌ و اداره‌ كل‌ بازرسی‌ كار برساند.
ذخیره‌ آب‌
ماده‌ 3 : برای‌ خاموش‌ نمودن‌ حریق‌های‌ احتمالی‌ در هر كارگاه‌ باید آب‌ با فشار كافی‌ تأمین‌ گردد و در صورت‌ عدم‌ وجود ارتباط‌ با لوله‌ كشی‌ شهر از لحاظ‌ تأمین‌ آب‌ با نظر مقام‌ صلاحیت‌دار و پیش‌بینی‌ حداكثر وسعت‌ آتش‌ سوزی‌ در كارگاه‌ به‌ تهیه‌ ذخیره‌ آب‌ كافی‌ اقدام‌ شود.
لوله‌ها و شلانگهای‌ آب‌ آتش‌ نشانی‌
ماده‌ 4 : لوله‌های‌ اصلی‌ آب‌ آتش‌ نشانی‌ و شلانگاه‌ بایستی‌ پیوسته‌ آماده‌ برای‌ استفاده‌ بوده‌ و به‌ نحوی‌ قرار گرفته‌ و یا محافظت‌ شود كه‌ حركت‌ وسائط‌ نقلیه‌ صدمه‌ای‌ به‌ آنها وارد نیاورد و در مواردی‌ كه‌ بر حسب‌ ضرورت‌ شلانگاه‌ در عرض‌ جاده‌ یا معبر وسائط‌ نقلیه‌ عبور داده‌ می‌شود بایستی‌ پلهای‌ مخصوص‌ برای‌ محافظت‌ آنها تهیه‌ و بر روی‌ آنها گذاشته‌ شود تا عبور وسائط‌ نامبرده‌ از روی‌ پلهای‌ مذكور انجام‌ گرفته‌ و آسیبی‌ به‌ شلانگها و در نتیجه‌ اختلالی‌ در كار مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌ وارد نیاید.
و . . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت آیین نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌ در كارگاه ها

پاورپوینت آیین نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌ در كارگاه ها