پاورپوینت بررسی علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) و راه های برون رفت از آن

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) و راه های برون رفت از آن

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20

بخشی از پاورپوینت: مفهوم فرسودگی شغلی از منظر نظریه پردازان علم روانشناسی
مفهوم فرسودگی شغلی در سال 1974 برای اولین بار توسط آقای ”هربرت
فرویدونبرگر“ روانشناس آلمانی الاصل (متوفی به سال1993 درامریکا) معرفی شد

فرویدونبرگر فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می داند که به علت از

خود گذشتگی فرد در روش کاری وزندگی و یا ارتباطی که منجر به وصول نتیجه دلخواه

نمی شود به وجود می آید .کتاب ایشان به نام “ بیشترین هزینه برای بالاترین دستاورد“

به عنوان کتاب مرجع در ارتباط با ”برن اوت“مورد استفاده قرار می گیرد
برن اوت شغلی JOB BURN OUT))چیست ؟

در زبان فارسی به فرسودگی شغلی اطلاق می شود

احساس كسالت نسبت به انجام كار

احساس فشار در محیط كار ناشی از عوامل درونی و بیرونی

(بصورت مزمن و مستمر)

فرسودگی روحی و جسمی ناشی از فشارهای روانی و

استرس های مربوط به شغل و محیط كار

و . . . .

کلمات کلیدی : فرسودگی شغلی doc;مقاله فرسودگی شغلی;فرسودگی شغلی pdf;تعریف فرسودگی شغلی ;فرسودگی شغلی به انگلیسی ;پژوهش فرسودگی شغلی;افسردگی شغلی چیست ;فرسودگی شغلی ppt;اسلاید درباره فرسودگی شغلی

پاورپوینت بررسی علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) و راه های برون رفت از آن