پاورپوینت روش های تامین منابع مالی در واحدهای کشاورزی

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

پاورپوینت روش های تامین منابع مالی در واحدهای کشاورزی

قسمتی از متن................

شرایط و مقررات اعطای تسهیلات

•منوط به بررسی کارشناسی

•حداکثر مشارکت بانک در قرارداد معادل 80% کل سرمایه مشارکت بوده و تامین الباقی سرمایه به عهده متقاضی

•سهم الشرکه شرکاء به موازات پیشرفت فیزیكی طرح و با نظارت كامل بانك به نسبت سهم الشرکه طرفین پرداخت می گردد.

•مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به موضوع قرارداد به تشخیص بانك خواهد بود .یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر واگذار می‌کند تا در آن زراعت کرده ومحصول را به نسبتی که عرفاً مورد توافق باشد بین خود تقسیم کنند، طرف اول مزارع و طرف دوم عامل نامیده می‌شود،به عبارت دیگر صاحب زمین را مزارع و زارع را عامل می‌نامند.

کلمات کلیدی : پاورپوینت روش های تامین منابع مالی در واحدهای کشاورزی

پاورپوینت روش های تامین منابع مالی در واحدهای کشاورزی