ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انسان و موسیقی و موسیقی درمانی

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انسان و موسیقی و موسیقی درمانی در 170 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق انسان و موسیقی و موسیقی در مانی

فهرست مطالب:

مقدمه ای كلی راجع به موسیقی و موسیقی درمانی

ـ ادبیات تحقیق

تاریخچه موسیقی :

تاریخچة پیدایش موسیقی درمانی

انسان و موسیقی

موسیقی و درمان

مقدمه ای بر موسیقی درمانی

چهار ركن موسیقی

تعریف موسیقی

موسیقی درمانی

روشهای موسیقی درمانی

شروع به كار انجمن موسیقی درمانی درایران

استانداردهای موسیقی درمانی

ابزار درمان :

نوع برنامه ها :

طول درمان :

برنامه ها وَ محورهای موسیقی درمانی :

گروههای كر :

نواختن :

ساختن آهنگ :

بحث وگفتگو پیرامون موسیقی :

گوش دادن به موسیقی :

حركات موزیكال :

گسترش درك فضایی :

كنترل وَ تعادل :

تقویت روحیة اجتماعی :

نمایش موزیكال :

موسیقی توأم با سبك سازی در هیپنوتیزم :

موسیقی بیمارستانی :

موسیقی درمانی كودكان :

موسیقی و نیاز بشری

تاریخ موسیقی درمانی ، فرهنگهای كهن واولیه :

فرهنگ روم ویونان :

قرون وسطی :

رنسانس :

قرن هفدهم تا نیمة قرن هجدهم :

نیمة قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم :

قرن بیستم :

روانشناسی تمهای موسیقی :

تمهای پنجگانه :

تمهای شیدایی :

تمهای حزین :

تم های هیجانی (هیستریكال) :

تم های شاد و فرحبخش :

تم های آرام بخش :

اختراع آلات موسیقی :

موسیقی داروی شفابخش :

زیبا شناختی موسیقی ایرانی و گونه های موسیقی ایران :

موسیقی ایرانی وَ حالت هیستریك

نقش موسیقی در جوامع ایل عشایری ایران :

انقلاب اسلامی و موسیقی ایرانی

ادبیات ایران وامدار موسیقی عرفانی است

اسلام و موسیقی

بیست و دومین گناه كبیره

نگاهی به موسیقی مذهبی امروز

موسیقی الكترونیك

موسیقی متال

كاركرد موسیقی در پزشكی

كاربرد موسیقی در فیزیوتراپی

كاربرد موسیقی در درمان عقب ماندگان ذهنی :

كاربرد موسیقی در درمان ناتوانائیهای یادگیری :

كاربرد موسیقی در درمان ناشنوایان :

كاربرد موسیقی در درمان نابینایان :

كاربرد موسیقی در درمان اختلالات ارتباطی :

تأثیر موسیقی بر كودكان روان نژند و دچار اختلالات رفتاری :

«پیشینة تحقیق در داخل و خارج كشور»

تأثیر موسیقی بر مغز انسان

تأثیر موسیقی بر گیاهان

تأثیر موسیقی در هنگام ورزش كردن كودكانمان

موسیقی درمانی قرآنی

تأثیر آموزش موسیقی بر تواناییهای هوشی خردسالان

بررسی تأثیر موسیقی در روحیه نوجوانان از نظر دانش آموزان مدرسه نمونه

تأثیر موسیقی موتزارت بر سلامت انسان

تأثیر آلات موسیقی در برخی بیماریها از دیدگاه استادنور علی الهی :

تأثیر موسیقی بر روح و روان از دیدگاه استاد نور علی الهی :

موسیقی و تأثیر آن بر روی اعصاب و روان از دیدگاه منتقدین :

منابع و مآخذ

مقدمه ای كلی راجع به موسیقی و موسیقی درمانی

آنجا كه سخن باز می ماند ، موسیقی آغاز می شود . هانریش هانیه

اریان و نژاد ها بی شمارند ، اما زبان و روح یكی است ، زبان عشق . موسیقی نوعی زبان عشق است . كاربرد موسیقی برای درك زیبایی و سلامت زندگی اجتناب ناپذیر است .

از بدو خلقت انسان ، نیازهای متنوعی (اعم از جسمی و روانی) با او همراه بوده كه برای برآورده ساختن این نیازها سازگاری با محیطش به ابزارهایی نیاز داشته است .

هنر به عنوان یكی از وسایل اولیه سازگاری بشر در خدمت نیازهای كمال جویی و زیبا طلبی و از طرف دیگر ، آرام بخش ناراحتی ها و سختی های زندگی او بوده است . موسیقی شكلی از هنر است كه احساس ، عاطفه ، ادراك و شناخت انسان را بدون نیاز به تكلم و زبان منتقل می كند .

استفاده بشر از موسیقی ، امری آسان و قابل دسترس بوده است ، چون ریتم و ملودی ، به عنوان دو ركن اساسی موسیقی ، در سرشت انسان وجود داشته و آواگرایی ها و حركات رتیك نیز نیازی به تكلم نداشته است . از این رو در بیشتر قبایل ابتدایی مراسم وآیین های مختلف موسیقیهایی كه وسیله ای برای ابراز همبستگی و از بین بردن ترسها و غم ها و ایجاد آرامش و شادی و اراده در بین افراد قبیله بوده برگزار می شده است .

موسیقی زبان آرزوها ، انتظارها و عواطف بشری است و هر قوم و ملتی بر حسب ویژگی های عاطفی و فرهنگی خود ، موسیقی خاصی دارد . با درك موسیقی ، عواطف زیبا ، همدردی و تفاهم هم بیشتر قلبی میسر خواهد شد .

نغمه های موسیقی برحسب تركیب فواصل و ریتم دارای ارتعاشات خاصی هستند كه با تحریك ارتعاشات سلول های عصبی احساس و انگیزه ای را تقویت ، تضعیف و یا منتقل می سازند ، اگر چه فواید درمان با موسیقی از دوران های قبل مطرح بوده است ، اما تا قبل از اینكه در قرن اخیر به عنوان یك رشته تخصصی شناخته شود خوب معرفی نشده است (سایت اینترنتی) .

موسیقی شفابخش است و هریك از ما می توانیم از آن برای تقویت جسم و روح و جان استفاده كنیم . تأثیر موسیقی و صوت بر هر یك از ما متفاوت است ، ولی بهر حال روی همه ما اثر می گذارد . تأثیر موسیقی و صوت بر هر یك از ما متفاوت است ، ولی بهر حال روی ما اثر می گذارد . برای درمان با موسیقی ، خودمان باید در این امر مشاركت كنیم ، كه این امر مستلزم چیزی فراتر از گوش دادن حرف به موسیقی با پر كردن وقت اضافی زندگی است . (ند ، اندروز ، ص 18) .

موسیقی باید بتواند زبان و روح ملی را تقویت كند . موسیقی در حیات و زندگی فردی از همان آغاز كودكی و زندگی شیر خوارگی و گهواره ای با نوای لالایی مادر آغاز می شود و سیر خود را در مراحل مختلف عصر ادامه می دهد . موسیقی ایران ، تاریخی بس طولانی دارد زمان حضرت زرتشت موسیقی با سرود و آهنگ همراه بوده است كه هدف از این موسیقی انتقال گفتار نیك ، پندار نیك و كردار نیك بوده است .

بطور كلی موسیقی قدیم ایران ریشه ای بسیار عمیق در فرهنگ تستی ایران داشته است . (نخبه زعیم ، پرینوش)

ـ ادبیات تحقیق

تاریخچه موسیقی :

نخستین نشانه های مشخصی توسعه و رونق موسیقی را در حدود بین النهرین و نزد اقوام سومری ، آشوری و بابلی یافته اند . و قدمت آن به بیش از سه هزار سال پیش از میلاد میرسد بعد از آن نوبت به چین و مصر رسید كه در حدود هزار سال پیش از میلاد موسیقی داشتند ، كره نیز برخلاف ژاپن از مراكز قدیمی موسیقی و نخستین بار امپراطور قومی قریب پنج هزار سال پیش از میلاد موسیقی چین را تدوین كرد و در مغرب زمین یونان بیش از قوم بوده و از حدود 800 سال پیش از میلاد موسیقی در آنجا رواج داشت قدمت موسیقی در ایتالیا به 300 سال پیش از میلاد می رسد و اقوام سفید پوست كه در آسیای غربی ، آفریقای شمالی ، اروپای شرقی هستند تمدن قدیم را بوجود آوردند و در جامعه های شكارچی و كشاورزی نمایش بدون موسیقی وجود ندارد .

در این جامعه ها بر خلاف موسیقی ما به ریتم بیشترین اهمیت می دهند و این ریتم یا وزن بطور محسوسی پیچیده تر و با معنی تر از سمفونیهای ولاست در جامعه هایی كه اقتصاد غیر تولیدی دارند موسیقی بر پایه های ملودی و ریتم ساخته می شود این عقیده دموكریت دانشمند یونانی كه انسان خواسته است آواز پرندگان را تقلید كند و به این دلیل به موسیقی پرداخته است فقط تا اندازه ای درست است گیسوی انسان قدیمی ترین ابزار موسیقی است در جامعه های ابتدایی آوازها همیشه تكصدا هستند كهنترین نوع ، اپرا است كه سرپرست گروه میخواند و دیگران پس از كمی آنرا تكرار می كنند . (نخبه زعیم ، پرینوش ، 1376)

تاریخچة پیدایش موسیقی درمانی

تاریخچه استفاده از موسیقی به عنوان روشی برای درمان به زمان ارسطو و افلاطون باز می گردد ، از آن زمان به بعد رگه هایی از استفاده از استفاده از اصوات و آهنگها برای درمان بیماریهای مختلف بكار رفته است . اما در قرن بیستم فكر رسمی استفاده از موسیقی برای درمان مصدومین جنگ جهانی اول آغاز شد و هر چند استفاده از موسیقی برای درمان مصدومین جنگ جهانی اول آغاز شد و هر چند استفاده از این روش درمانی با مشكلاتی همراه بود كه با قدمهایی كه برداشته شد بتدریج این شاخه درمانی تكامل یافت و انجمنهای متعددی تشكیل گردید . بطوری كه در سال 1944 اولین برنامه آموزش موسیقی درمانی در جهان در دانشگاه میشیگان آغاز شد .

در سال 1950 انجمن موسیقی درمانی آغاز به كار كرد . در سال 1971 انجمن موسیقی درمانی آمریكا یا AAMT آغاز به كار كرد . در سال 1985 فدراسیون جهانی موسیقی درمانی در سطح بین المللی به ثبت رسیده انجمن موسیقی درمانی ایرانی با اهداف بالا بردن سطح آگاهی افراد از فرآیند موسیقی درمانی و فواید آن و بالا بردن امكانات تخصصی برای استفاده از این شیوه درمانی فعالیت خود را آغاز كرده است :

انسان و موسیقی

ادیان و نژادها بی شمارند ، اما زبان و روح یكی است ، زبان عشق . موسیقی نوعی زبان عشق است .

از بدو خلقت انسان ، نیازهای متنوعی (اعم از جسمی و روانی) با او همراه بوده كه برای برآورده ساختن این نیازها سازگاری با محیطش به ابزارهایی نیاز داشته است .

هنر بعنوان یكی از وسایل اولیه سازگاری بشردرخدمت نیازهای كمال جویی و زیبا طلبی و از طرف دیگر آرامبخش ناراحتی ها و سختی های زندگی او بوده است . موسیقی شكلی از هنر است كه احساس ، عاطفه ، ادراك ، و شناخت انسان را بدون نیاز به تكلم و زبان منتقل می كند .

استفاده بشر از موسیقی ، در سرشت انسان وجود داشته و از طرفی آواگری ها و حركات رتیمیك نیز نیازی به تكلم نداشته است . از این رو در بیشتر قبایل ابتدایی مراسم و آیین های مختلف موسیقیایی كه وسیله ای برای ابراز همبستگی جمعی و از بین بردن ترسها و غمها و ایجاد آرامش و شادی و اراده در بین افراد قبیله بوده برگزار می شده است .

موسیقی زبان آرزوها ، انتظارها و عواطف بشری است و هر قوم و ملتی بر حسب ویژگی های عاطفی و فرهنگی خود موسیقی خاصی دارد . بادرك موسیقی ، عواطف زیبا ، همدردی و تفاهم بیشتر قلبی میسر خواهد شد . (سایت اینترنتی)

موسیقی و درمان

از ابتدای تاریخ ، بشر از موسیقی برای شفای بیماران استفاده می كرده است ، برای مثال ؛ ریتم طبل ها در مراسم شفابخش جادوگران و درمان گران نقش مهمی داشته است .

ارسطو می گوید : از موسیقی می توان در بسیاری از شئون زندگی ، تربیت ، سرگرمی ، درمان ، اوقات فراقت و تعدیل احساسات و عواطف استفاده كرد . فارابی موسیقی رابا سه خاصیت مطرح می ساخت :

احساس انگیز ، نشاط انگیز ، خیال انگیز و یا تحت شرایطی هر سه خصوصیت را دارا می باشد .

امروزه از تأثیر و فواید موسیقی در مراحل مختلف رشد و زندگی انسان (از دوره جنینی تا سالمندی) گیاهان و جانوران سخن به میان می آید ، و از تغییرات آن بر روی سیستمهای حسی ، حركتی ، هیجانی ـ عاطفی ـ ترشح غدد ، هوشیاری و آگاهی و شناخت فرد بحث می شود . (سایت اینترنتی)

مقدمه ای بر موسیقی درمانی

شاید تاكنون مطالبی در روزنامه ها ، مجلات ، محل كارتان یا در بین مردم درباره «موسیقی درمانی» خوانده یا شنیده باشید . موسیقی درمانی یك رشته جدیدی است و فقط بمدت پنجاه سال است كه بعنوان یك تخصص كلاسیك و حرفه ای توسعه پیدا كرده است .

بطور خلاصه در موسیقی درمانی با استفاده از موسیقی ، كه یك رسانه هنری خلاق است ، به افرادی دارای مشكلات گوناگون ، به منظور دستیابی به بهداشت روانی و جسمی آنان كمك می شود .

کلمات کلیدی : ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انسان و موسیقی و موسیقی درمانی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انسان و موسیقی و موسیقی درمانی