پاورپوینت ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم

گروه پاورپوینت

توضیحات :

پاورپوینت درس ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم که کتابی برای مراکز تربیت معلم می باشد تنظیم شده است که دوستان عزیز می توانند استفاده ببرند .

کلمات کلیدی : پاورپوینت; ارزشها و نگرش ها ;کتاب; مبانی نظری ;مهارت های; آموزش علوم;علوم تربیتی;دانشجو معلم;دانشگاهی;سریع