پاورپوینت حیطه های اصلی آموزش مطالعات اجتماعی از کتاب راهمای آموزش مطالعات اجتماعی

گروه پاورپوینت

توضیحات :

پاورپوینت حیطه های اصلی آموزش مطالعات اجتماعی از کتاب راهمای آموزش مطالعات اجتماعی که مخصوص مراکز تربیت معلم می باشید توسط عده ای از دانشجومعلمان تنظیم شده است این پاورپوینت شامل 37 اسلاید می باشد .

کلمات کلیدی : حیطه های اصلی; آموزش مطالعات اجتماعی ;کتاب راهمای; آموزش مطالعات اجتماعی;دانلود;آموزش ابتدایی;راهنمای معلم;علوم تربیتی;دانشجو