پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمای آموزش مطالعات اجتماعی

گروه پاورپوینت

توضیحات :

پاورپوینتی از فصل دوم کتاب راهنمای آموزش مطالعات اجتماعی مخصوص مراکز تربیت معلم از صفحات 17 تا 37 توسط یکی از دانشجویان تدوین شده که هم اکنون آماده دانلود می باشد .

کلمات کلیدی : دانلود; پاورپوینت ;فصل دوم ;کتاب ;راهنمای آموزش ;مطالعات اجتماعی;ابتدایی;تربیت معلم;مراکز;سریه;دانشگاهی;دانشجو معلم