کوره آسارکو - ریخته گری

گروه پاورپوینت

توضیحات :

این فایل توضیح بسیار کاملی در مورد کوره آسارکو و خط ریخته گری پیوسته به همراه تمامی تصاویر می باشد فایلی بسیار کاربردی برای بچه های متالورژی می باشد <3 چشمك

کلمات کلیدی : ریخته گری پیوسته