دانلود حل المسائل VLSI

گروه علوم انسانی

توضیحات :

حل المسائل VLSI

این فایل حاوی دو حل المسائل از معروف ترین کتاب های مرجع این درس است.

1- Introduction to VLSI Circuits and Systems
2 - Principles of CMOS VLSI Design Solution Set
در ضمن کتاب دوم مرجع اصلی استفاده شده در کتاب صاحب زمانی است و بسیاری از مسائل اساسی که در این کتاب است در این حل المسائل به طور کامل حل شده است.

کلمات کلیدی : دانلود حل المسائل VLSI

دانلود حل المسائل VLSI