دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی

گروه پاورپوینت

توضیحات :

سازماندهی نامناسب در کلان و ایجاد وظایف بیش از حد برای دولت و تصدی گری همه امور در بخش دولتی
ایجاد ظرفیت اضافی مراکز درمانب، نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی
عدم اجرای نظام سطح بندی و ارجاع
اداره بخش دولتی توسط پزشکان بخش خصوصی
ابهام در تعریف نقش و شرح وظایف پزشکان عمومی
عدم اشتغال ده ها هزار نفر فارغ التحصیل گروه پزشکی از یک طرف و وجود نیاز حیات

کلمات کلیدی : برنامه ریزی;نیروس انسانی

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی