دفترچه محاسبات سوله با فایل sap و اتوکد و word و اکسل

گروه عمران

توضیحات :

یک پروژه کامل و کوتاه برای طراحی سوله به همراه دفترچه محاسبات و فایل Sap و نقشه اتوکد.

کلمات کلیدی : سوله;sap;طراحی سوله;دفترچه محاسبات سوله