دانلود آزمایش دانه بندی سنگدانه ها 64 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 66 صفحه

آزمایش دانه بندی سنگدانه ها (Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates) [ASTM-C136] مقدمه: یكی از عوامل موثر در مقاومت بتن (بطور غیرمستقیم)، رعایت ضوابط دانه بندی شن و ماسه است كه در طرح مخلوط بتن اهمیت زیادی دارد.
از نظر تئوری، دانه بندی خوب به قسمی است كه دانه های ریزتر فضای خالی بین دانه های درشت تر را پر كنند و باعث تراكم هرچه بیشتر شن و ماسه در بتن شوند.
تراكم بیشتر بتن باعث افزایش وزن مخصوص و همچنین مقاومت آن نسبت به نمونه مشابه می شود.
با مقاومت ثابت، بتن با دانه بندی بهتر احتیاج به سیمان كمتری دارد و چون سیمان از مصالح نسبتاً گران است، لذا دانه بندی بهتر اقتصادی تر است.
دانه بندی یعنی عمل تقسیم سنگدانه ها به بخش های مختلف ذرات هم اندازه و تعیین توزیع وزنی آنها.
در عمل هر بخش حاوی ذرات بین حدود اندازه ایی معین می باشد كه این حدود همان اندازه های چشمه های الك های استاندارد هستند.
برای درك بهتر، این توزیع با منحنی نشان داده می شود (منحنی دانه بندی).
باید متذكر شد كه هیچگونه منحنی دانه بندی ایده آل وجود ندارد ولی هدف، حصول یك حد اعتدال است.
سوای الزامات فیزیكی، جنبه های اقتصادی را هم نباید فراموش نمود.
بتن باید با مصالحی ساخته شود كه بتوان آنها را با هزینه كم تولید نمود و بنابراین نمی توان هیچگونه محدودیت های بسیار باریكی را برای سنگدانه ها قایل شد.
پیشنهاد شده است كه عوامل اصلی كنترل كننده دانه بندی مطلوب سنگدانه ها عبارتند از: مساحت سطح سنگدانه ها (تعیین كننده مقدار آب لازم برای تر نمودن تمامی مواد جامد).
حجم نسبی اشغال شده بوسیله سنگدانه ها، كارایی بتن و تمایل به جداشدگی مواد از یكدیگر.
مدول نرمی عدد منفردی است كه از نتایج آزمایش دانه بندی ماسه بدست می آید و برابر است با مجموع درصد های تجمعی مانده روی الك No.
100 و الك های بالای آن مستقیم بر صد.
این عدد نشان دهنده متوسط اندازه دانه های ماسه است، بطوریكه مدول نرمی كم نشان دهنده ریز دانه بودن ماسه و مدول نرمی زیاد نشان دهنده درشت دانه بودن ماسه است.
واضح است كه یك عدد متوسط نمی تواند معرف یك توزیع باشد، لذا مدول نرمی نمی تواند معرف منحنی های دانه بندی مختلف باشد.
از مدول نرمی در ارزیابی سنگدانه ها و بعضی روش های طرح اختلاط بتن استفاده می شود.
استاندارد ASTM-C33 تصریح كرده است كه مدول نرمی ماسه مورد استفاده برای ساخت بتن باید بین 3/2 تا 1/3 باشد.
مراحل آزمایش 1- از دپوی مصالح سنگی آزمایشگاه به میزان gr4000 ماسه و یا gr 10000 شن خشك نمونه برداری نمایید.
نمونه سنگدانه باید نماینده كل توده سنگدانه باشد، در غیر اینصورت نتایج آزمایش قابل استناد نخواهد بود.
برای اینكار سعی كنید نمونه سنگدانه ها از قسمت های مختلف دپو تهیه شده باشد.
2- نمونه را كاملاً مخلوط نموده و میزان آن را به مقدار مناسبی (در حدود gr 1000 برای ماسه و gr 2500 برای شن) برای انجام آزمایش كاهش دهید.
برای اینكار از روشی موسوم به روش كوارتر یا روش چهار – دو استفاده كنید.
نمونه سنگدانه ها را بر روی یك سطح صاف پخش كنید.
با وسیله مناسبی آن را به چهار قسمت تقریباً مساوی تقسیم نمایید.
دو قسمت

کلمات کلیدی : دانلود آزمایش دانه بندی سنگدانه ها 64 ص;تحقیق آزمایش دانه بندی سنگدانه ها 64 ص;مقاله آزمایش دانه بندی سنگدانه ها 64 ص;آزمایش دانه بندی سنگدانه ها 64 ص

دانلود آزمایش دانه بندی سنگدانه ها 64 ص

محصولات مشابه با "دانلود آزمایش دانه بندی سنگدانه ها 64 ص"


محصولات گروه