دانلود احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 139 صفحه

قالب‌بندی كلیات برای احداث یك سازه بتن آرمه، باید بتن خمیری در قالبهایی ریخته شود تا پس از پر كردن تمام حجم قالبها و سفت شدن، به شكل لازم در آید.
از مهمترین گامها در احداث سازه‌های بتنی، انجام قالب‌بندی است.
به همین دلیل باید مجری و پیمانكار سازه‌های بتنی كاملا در جریان امور مربوط به قالب‌بندی، از وسایل گرفته تا مشخصات و رواداریهای ابعاد و روشهای اجرایی قرار داشته باشند.
پس از استقرار قالبها در محل مربوطه باید از آنها كاملاً بازدید نموده و درزهایی كه احتمالا باعث بیرون زدن شیره بتن خواهند شد، گرفته شوند.
پایداری از مهمترین خصوصیاتی است كه باید در قالب‌بندی رعایت شود.
كافی نبودن مهاربندی پایه‌ها و یا مهاربندی افقی سكوها، عدم تنظیم تعادل افقی بتن‌ریزی كه منجر به پر شدن یك قسمت از قالب، و خالی ماندن قسمت دیگر می‌شود، كف نامناسب در زیر قالب شالوده و یا زیر پایه‌ها، عدم حضور كارگران ماهر، خوب نبستن قطعات قالب به یكدیگر، در نظر نگرفتن بارهای زنده و مرده وارده به قالبها و لغزش لایه خاك مجاور قالب و غیره می‌توانند باعث خرابی قالبها گردند.
تداركات مربوط به قالبها قبل از بتن‌ریزی باید نسبت به قالبهای در تماس با بتن نما، توجه كافی مبذول داشت.
درز بین تخته‌ها و درز بازشوهایی كه در قالب ایجاد شده‌اند، باید كاملا آب‌بندی شوند تا شیرة بتن از درزها بیرون نزند (شكلهای 1 و 2).
باید از حركت قالب از جای خود و نیز حركت اجزای قالب نسبت به یكدیگر جلوگیری بعمل آید.
باید برای برداشتن قطعاتی كه برای حفظ فاصله تخته‌های دو وجه مقابل هم قالب بكار می‌روند (تخته اندازه‌ها)، تدابیر لازم اتخاذ گردد تا این قطعات درون بتن نمانند.
باید به نحوی قرار داده شوند كه پس از برداشتن قالب و بریدن آنها حتی المقدور كمترین اثر روی بتن باقی بماند.
تراز و شاغولی بودن قالبها باید در حین بتن‌ریزی بهم بخورد.
به این منظور گاه با ریسمان‌بندی بین نقاط مرجعی كه به قالب متصل نیستند، از حلظ وضعیت قالب اطمینان بعمل می‌آید.
تمام قطعاتی كه به قالب بسته می‌شوند باید كاملا محكم شوند تا لرزاندن بتن باعث شل شدن آنها نشود.
برای تسهیل كار متراكم ساختن بتن در دیوارهای بلند و امثال آنها، باید در نقاط لازم در روی قالب بازشوهایی تعبیه نمود.
این بازشوها باید دارای دری باشند كه براحتی باز و بسته شده و كاملا آب بند باشند.
پایه‌های اطمینان باید به نحوی قرار گیرند كه پایداری مجموعة قالبها كاملا تأمین گردد.
از اتكای پایه‌ها بر زمینهای منجمد و سست باید جداً احتراز گردد.
مقررات مربوط به ایمنی قالبها از لحاظ كارگرانی كه در محل هستند، باید كاملا رعایت شوند.
جدار قالب باید به موادی آغشته شود كه بتن پس از گرفتن به آن نچسبد و هم قالب برداری براحتی انجام شود و هم سطح بتن پس از قالب برداری خراب نشود.
نوع این مواد برحسب هوای محیط و سطح مورد نیاز برای بتن، پس از قالب برداری متفاوت است.
جلوگیری از چسبیدن قالب بتن به راههای زیر صورت می‌پذیرد: (1) استعمال مایعی كه جدار قالب را روغنی كند.
(2) استعمال رزین یا روغن جلایی كه پس از خشك شدن، جدار قالب را لغزنده و بسیار صاف نماید.
(3) استعمال مواد دیرگیر

کلمات کلیدی : دانلود احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص;تحقیق احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص;مقاله احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص;احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص

دانلود احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص

محصولات مشابه با "دانلود احداث یك سازه بتن آرمه 90 ص"


محصولات گروه