دانلود بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 21 صفحه

بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن هنر پویا پیوسته در جست و جوی راه های تازه ای برای دستیابی به ابتكارات گونه گون است و همان گونه كه هر هنری در روند خود از شرایط زمان و مكان و اجتماع و دیگر عوامل تاثیر می پذیرد ، هنرها در رابطه با یكدیگر نیز به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیرپذیرند و بازتاب آن را از هر سو كه باشد در قلمرو خاص خود نشان می دهند و بر ظرفیت و كارآیی خود می افزایند .
جست و جوی عوامل مشترك هنرها خود یكی از روشهایی است كه می تواند این تاثیرپذیری را آگاهانه افزایش دهد و ابتكارات تازه ای را سبب شود .
آنچه در زیر به اختصار می آید از این مقوله است .
بررسی یكی از عوامل ناپیدا و ناشناخته بین دو هنر كهن ، ( معماری و موسیقی ) از دیدگاهی خاص كه هنر واسطه ای ( مانند شعر ) در تكوین این رابطه نقش اساسی داشته است .
 همه ی هنر ها به طور عرضی با هم مرتبط هستند چرا كه منشأ همه ی آنها تجلی زیبایی است .
این زیبایی در معماری و مجسمه سازی نیز به شكل نسبت های طول و عرض و ارتفاع اتفاق می افتد .
در یك چهره تناسبات هستند كه زیبایی می آفرینند .
گاهی هم تناسبات رنگها باعث ایجاد زیبایی می شود .
كه در آنجا هم مجموعه ی فركانس های نوری ، تناسبات دلپذیری را بوجود می آورند .
در موسیقی هم نسبت های صوتی به زیبایی متحد می شوند .
نسبت هایی كه به تناسب می رسند تناسب گاهی در وج دیداری است و گاهی در وجه شنیداری .
در مورد برپایی و بساوایی هم چیزهایی ذكر می شود .
بنابراین همه ی هنرها یك وجه دارند و آن وجهی است كه با هندسه ی دل فا از قبل طراحی شده است .
 ما روی یك پاره خط تنها یك نقطه را پیدا می كنیم كه موجزترین نسبت را به ما بدهد .
ایجاز در همه هنرها یكی از شروط است .
در نقطه ای كه ما پیدا می كنیم نسبت كل پاره خط به بخش بزرگ ، برابر است با نسبت بخش بزرگ به بخش كوچك و این نسبت عدد فی را به ما می دهد .
كه اصطلاحاً به آن نسبت الهی گفته می شود .
یعنی اینكه ما با این قاعده ی الهی مواجه هستم كه هر چیزی از یك یعنی وجه حقیقی عالم و وحدت حقیقی عالم نشأت بگیرد ، برای ما زیباست .
بعد از عدد یك عددهای دو و سه هستند .
تمام گام های موسیقی از این هر عدد حاصل می شوند .
وقتی كه وارد مبحث ریتم می شویم با هر ضربی یا سه ضربی مواجه هستیم .
اصلاً ریتمی از این قاعده خارج نیست .
 وقتی ریتم تركیبی می شود حاصل ضرب عددهای دو و سه است و وقتی كه ریتم مختلط می شود حاصل جمع این دو عدد است ( البته با ترتیب های متنوع و مختلف ) .
وقتی ما از یك كه نقطه ای توحید عالم است به سمت كثرت حركت می كنیم ابتدا با دو و سه مواجه هستیم .
در معماری هم با فركانس های نوری كه طول و عر ض و ارتفاع را تعریف می كنند ، سر و كار داریم .
و زمانی كه این سه به موجزترین شكل واقع شود ، شما احساس زیبایی می كنید .
و این تناسبات در اكثر آثار بزرگ معماری وجود دارد .
جالب این كه این تناسبات در بدن انسان ، آناتومی پرندگان و درختان و همه جای طبیعت به همان نسبت الهی وجود دارد .
كدام بنا به الهامات موسیقایی بیشتری به شما می دهد ؟
مولانا می فرماید : سا

کلمات کلیدی : دانلود بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص;تحقیق بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص;مقاله بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص;بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص

دانلود بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن  18 ص

محصولات مشابه با "دانلود بررسی عوامل مشترك معماری و موسیقی و پیوستگی های آن 18 ص"


محصولات گروه