دانلود بررسی چند مکان دیدنی 13 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 13 صفحه

(( معبد )) مكان : Re dwood shores ، كالیفرنیا – آمریكا تاریخ ساخت : 1998-1989 Client : شركت oracle با همكاری : William Wilson ass ( ارتباط دهندگان ) طرح بین المللی Seccombo طرح : محوطه ای برای تسهیلات شركت برجسته نرم افزاری : ساختمان اداری ، كنفراس و مركز مطبوعات ، باشگاه ورزشی ، پارگینگ و چشم انداز بیرونی عكس از : Gensler in the mid -1980s a canadian entrepreneur purchased this site in the popular tourist area of redwood shores California .
gensler became involved with the project for reorganizing the area and converting it into the centrum business park .
در نیمه دهه 1980 یك كارآفرین كانادایی این محوطه را در منطقه توریستی عمومی از Redwood Shora در كالیفرنیا خرید .
Gensler پروژه ای برای سازماندهی دوباره این منطقه و تبدیل كردن آن به پارك تجاری در دست گرفت .
today 11 years later the final phase of the project is being brought to a conclusion .
whith six office buildings coverin a total area of 1.
6 million m2 (17.
2 million ft ) a conference and press center gymnasium and four parking lots the site has recently been converted into the headquarters of the oracle corporation a leading software producer .
the firs building to be developed on the campus was the " access"structure which now accommodates the oracle executive offices.
Architectutally speaking the design is based on simple geometrical forms: a rectangular block supported by two cylinders projecting an image which is both striking and strong .
this building faces the lake with wich it interacts by way of its blue-green glass panels امروز یعنی 11 سال بعد ، دوره پایانی این پروچه در حال نتیجه رسیدن است با پنچ ساختمان اداری كه كل محوطه آن 6/1 میلیون متر مكعب (17/2 million ft2 ) است و دارای یك مركز مطبوعات و سالن كنفراس ، باشگاه ورزشی و چهار پاركینگ است ، این محوطه اخیراً به چهار اداره مركزی شركت Oracle – تولید كننده بنام نرم افزار – تبدیل شده است .
اولین ساختمان گسترش داده شده و یك محوطه ای كه ساختاری access دارد كه در حال حاضر با دفاتر اجرایی شركت Oracle منطبق است .
از نظر معماری ، این طرح برپایه شكلهای هندسی ساده است : یك آجر مستطیل شكل كه با دو آجر استوانه ای شكل محصور شده ، تصویر بسیار جالبی را نشان می دهد .
with one single exception the remaining office buildings are designed on the basisof a simple cylinder 3.
5m(11.
5ft) in diameter which intersects with a rectangular block forming a 45 angle .
this sole exception is an office block which retains the cylindrical element of its neighbors but has a completely different curved shape giving contrast in the layout .
ساختمانهای اداری باقیمانده بر پایه یك استوانه ساده به قطر 5/3 متر ( 5/11 فوت ) طراحی شدند كه با آجر مستطیل شكل به دو نیم تقسیم می شود و با زاویه 45 درجه فرم داده می شوند .
آجر اداری ا

کلمات کلیدی : دانلود بررسی چند مکان دیدنی 13 ص;تحقیق بررسی چند مکان دیدنی 13 ص;مقاله بررسی چند مکان دیدنی 13 ص;بررسی چند مکان دیدنی 13 ص

دانلود بررسی چند مکان دیدنی 13 ص

محصولات مشابه با "دانلود بررسی چند مکان دیدنی 13 ص"


محصولات گروه