دانلود پاورپوینت زیباشناس از دیدگاه مبانی

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

پاورپوینت زیباشناسی یک فایل پاورپوینتی جامع با 21 اسلاید در خصوص مطالعه و تحلیل مبانی نظری مبحث زیباشناسی میباشد. این فایل به صورت پاورپوینت powerpoint بود و قابلیت ویرایش را دارد و میتوانید از این فایل برای ارائه های علمی یا کلاسی استفاده نمایید. 

برای اطلاع بیشتر سرفصل های مطرح شده در پاورپوینت زیباشناسی در ادامه مطلب آورده شده است.


فهرست
زیبایی شناختی
واژه شناسی زیبایی
عوامل اساسی زیباشناسی
احساس زیبایی؛نظام زیباشناختی
نظام زیباشناختی
معیارهای اصلی زیبایی در معماری
عوامل موثر بر فرآیند احساس زیبایی
رابطه زیبایی و معماری
زیبایی درمعماری
مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی در چهار مکتب زیبایی شناسی معماری
زیبایی در فرهنگ در غرب
گونه های زیبایی
بنیادهای آفاقی و انفسی زیبایی
دیدگاه اندیشمندان غربی در دوگانه های زیبایی
زیبایی شناسی در فرهنگ شرق
زیبایی از دیدگاه اسلام
انواع زیبایی ازنظرمکاتب مختلف
منابع

کلمات کلیدی : زیبایی شناسی ، پاورپوینت زیبایی شناسی ، تحقیق زیبایی شناسی

دانلود پاورپوینت زیباشناس از دیدگاه مبانی

محصولات مشابه با "دانلود پاورپوینت زیباشناس از دیدگاه مبانی"


محصولات گروه