دانلود بررسی عایقهای صوتی در ساختمان 27 ص

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 26 صفحه

موضوع تحقیق : بررسی عایقهای صوتی در ساختمان فهرست مطالب عنوان  بخش اول: روش‌های كنترل و كاهش آلودگی صوتی در مجتمع‌های مسكونی و ساختمان‌ها  طراحی مناسب سایت پلان  استفاده از كاربری‌های كمتر آسیب‌پذیر به عنوان حایلی برای مناطق آسیب‌پذیرتر  طراحی مناسب درخصوص ارتفاع ساختمان‌ها  طراحی مناسب محوطه‌سازی  انتخاب گونه‌های مناسب گیاهی  رعایت نكات ترافیكی داخل سایت‌ها  طراحی معماری مناسب داخلی  عایق‌بندی ساختمان‌ها  استفاده از موانع صوتی  راه‌حل در بزرگراه‌ها  بخش دوم : شرح مختصری در صرفه‌جوئی مصرف انرژی ساختمان  مقدمه  موارد بهینه سازی در ساختمان ها  نقطه نظر فنی و اقتصادی و نتایج حاصله از اقدامات بهینه‌سازی ساختمان  پایه و اساس كنترل و بررسی طراحی و نظارت بر اجراء طرح‌های تاسیساتی  منابع  بخش اول : روش‌های كنترل و كاهش آلودگی صوتی در مجتمع‌های مسكونی و ساختمان‌ها به منظور كاهش حوادث ناشی از آلودگی صوتی می‌توان روش مختلفی در حوزه‌های متفاوت اتخاذ نمود كه در زیر به آنها اشاره می‌شود .
برخی از موارد اشاره به الزام و برخی به ارشاد و توصیه دارند : 1- طراحی مناسب سایت پلان: 1-1- در طراحی تا جایی كه امكان دارد با استفاده از توپوگرافی زمین یا طرح‌های ارائه شده ، ساختمان‌ها از حداكثر سایه صوتی بهره‌مند گردند .
  1-2- شكل بلوك‌های ساختمانی بگونه‌ای باشد كه موجبات تشدید ، انعكاس و تفرق نامطلوب صورت را فراهم نیاورد .
 1-3- نحوه قراگیری بلوك‌های ساختمانی نسبت به یكدیگر نباید بگونه‌ای باشد كه موجبات تشدید، انعكاس و تفرق نامطلوب صورت را فراهم آورد .
 1-4- استقرار بلوك های ساختمانی بگونه‌ای باشد كه بیشترین فاصله ممكن را از منابع آلودگی صدا داشته باشند .
  1-5- جهت قرارگیری ساختمان‌ها نسبت به منابع تولید صدا طوری باشد كه كمترین انعكاس و تفرق را ایجاد نماید .
  2- استفاده از كاربری های با آسیب‌پذیری كمتر به عنوان حایل در طراحی سایت پلان‌ها ، قرارگیری كاربری‌های با حساسیت كمتر (نظیر تجاری ها) در امتداد منابع آلودگی به عنوان حایلی برای مناطق آسیب‌پذیرتر مدنظر گرفته شود .
 3- طراحی مناسب درخصوص ارتفاع ساختمان‌ها تركیب ارتفاعی بلوك‌های مختلف به نحوی طراحی گردد كه ردیف اول ساختمان‌ها به عنوان حایل برای سایر مجموعه‌ عمل نماید و تمهیدات خاص تنها برای ردیف اول ضرورت داشته باشد .
 4- طراحی مناسب محوطه‌سازی 4-1- طراحی محوطه سازی سایتها باید بگونه‌ای باشد كه حتی‌المقدور از فضای سبز بعنوان مانعی در برابر صدا عمل نماید .
  4-2- نقش فضای سبز كه می‌تواند در كاربری حریم معابر ایجاد شود در طراحی محوطه‌سازی دیده شود .
(هم از نظر نوع گونه‌ها و هم از نظر شكل و عملكرد مجموعه این المان‌ها در كنار یكدیگر) .
4-3- طراحی بگونه‌ای صورت گیرد كه حداكثر كاهش آلودگی صوتی را باعث شوند .
5- انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب 5-1- از گونه‌های مناسب گیاهی جهت جذب بیشتر صدا و ایجاد سایه صوتی برای ساختمان‌ها استفاده شود .
(صرفاً : از گیاهان كوتاه نظیر چمن استفاده نشود) 5-2- اثر روا

کلمات کلیدی : دانلود بررسی عایقهای صوتی در ساختمان 27 ص;تحقیق بررسی عایقهای صوتی در ساختمان 27 ص;مقاله بررسی عایقهای صوتی در ساختمان 27 ص;بررسی عایقهای صوتی در ساختمان 27 ص

دانلود بررسی عایقهای صوتی در ساختمان 27 ص

محصولات مشابه با "دانلود بررسی عایقهای صوتی در ساختمان 27 ص"


محصولات گروه