سازه های پوسته ای

گروه عمران

توضیحات :

دارای مدلسازی با نرم افزار Sap2000 بسیار کامل

کلمات کلیدی : پاورپوینت سازه های پوسته ای ;پوسته;پاورپوینت پوسته;ارائه پوسته;پوسته ارائه;Shell;Shel;Shells;sji

سازه های پوسته ای