ماشین های راه سازی ـ لودر LI20E شركت هپكو

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

مقدمه :

از زمان بشر اولیه تاكنون ، انسان همواره سعی داشته تا با ابداع و بكارگرفتن آلات مكانیكی عوارض سطح زمین را بطریقی تغییر دهد تا نیازهای او را رفع كند .

وسایل ابتدایی كه توسط بشر اولیه در ساختن كلبه ها و سرپناه ها مورد استفاده قرار می گرفت با گذشت زمان به ماشین آلات پیچیده و عظیمی تبدیل شده است كه در ساختمان شاهراه ها و آسمانخراشها بكار میرود . قسمت بزرگی از این ماشین آلات در عملیات خاكی مورد استفاده قرار می گیرد . عملیات خاكی عبارت از تغییر شكل و تغییر مكان مواد سطحی زمین می باشد .

بدون تردید ماشین آلاتی كه در آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت از جهت ظرفیت و قدرت كاربردی با ماشین آلات امروزی قابل مقایسه نخواهد بود و مهندسین راه و ساختمان در تكامل و حتی ابداع ماشین آلات مزبور نقش قابل توجهی بعهده خواهند داشت .

بعضی وسایلی كه در عملیات خاكی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند عبارت است از :

1ـ بیل ـ جرثقیل 2ـ جرثقیل 3ـ بیل مكانیكی 4ـ دراگلاین (برای حفاری استفاده می‌شود) 5ـ بیل مكانیكی با جام موكوس

علاوه بر این ماشین آلات بالا انواع دیگر ماشین آلات حفاری در كارهای ساختمانی بكار می رود همچنین انواع ماشین آلات جهت باركردن كامیون ها وجود دارند یكی از این ماشین ها ، باركن كه بطور وسیع كاربرد دارد ماشین لودر یا بیل باركن چرخدار نامیده می شود . البته بیلهای باركن كه برودی زنجیر حركت می كنند نیز وجود دارند . بسیاری از این ماشین ها بخصوص نوع زنجیر دار آن ، خیلی شبیه به تراكتور می باشد.

در این گزارش ما در مورد لودر LI20E و لوو كه در كارخانة هپكو تولید می شود بحث می كنیم . ابتدا در مورد ظرفیت كاری این ماشین ها صحبت می كنیم .

ظرفیت جام : ظرفیت جام لودر بطریقی غیر از جام جرثقیل و دراگلاین تعیین می‌شود. ظرفیت اسمی جام در مورد لودر عملاً مساوی با حجم مواد حفاری كودشده (headped volume) در جام لودر با در نظر گرفتن استانداردهای مؤسسه (SAE)Society of Automotive F-ngineers است . این حجم بر حسب با دو مكعب ( متر مكعب ) است LCY بیان می شود و برای تبدیل آن به حجم مواد در محل دو نوع تصحیح باید در ظرفیت جام به عمل آورد . جام لودر در حجم های مختلف عرضه می گردد حجم جام از كمتر از یك یا دو تا بیش از 20 یارد مكعب تغییر می كند ولی جامهائی كه بیش از سایر جامها مورد استفاده واقع می شوند دارای حجمی بین 2 تا 5 با در مكعب می باشند . دو نوع جام وجود دارد یك نوع جام یك پارچه و دیگری جام چند پارچه . جام چند پارچه انعطاف بیشتری نیست بجام یك پارچه دارد چون می توان آن را مانند كلا مثل مورد استفاده قرار دارد .

کلمات کلیدی : Road construction machinery of LI20E loader company Hepco;ماشین های راه سازی ;لودر LI20E شركت هپكو;بیل ;جرثقیل ;جرثقیل ;بیل مكانیكی ;دراگلاین برای حفاری ;بیل مكانیكی ;جام موكوس

ماشین های راه سازی ـ لودر LI20E شركت هپكو