سمینار ورقه های تقویتی FRP در قاب های بتنی

گروه عمران

توضیحات :

سمینار بسیار عالی با موضوع ورقه های تقویتی FRP در قاب های بتنی، کارشناسی ارشد عمران با فرمت ورد. قابل ارائه برای سمینارهای کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی و سراسری

کلمات کلیدی : سمینار;ورقه های تقویتی FRP;قاب های بتنی;قاب;بتنی;FRP