پروپوزال بررسی عددی و میدانی آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل چند دهانه

گروه عمران

توضیحات :

یک فایل پروپوزال تصویب شده در یکی از دانشگاه های آزاد به همراه پی دی اف مقاله های مرجع، با مطالعه این مجموعه میتونید یاد بگیرید که خودتون پروپوزالتون رو بنویسید...

کلمات کلیدی : پروپوزال;آبشستگی موضعی;پایه های پل چند دهانه;سازه های هیدرولیکی

پروپوزال بررسی عددی و میدانی آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل چند دهانه