انواع شمع و طراحی آن

گروه عمران

توضیحات :

طرای شمع ها و انواع شمع ها در ساخت و سازها

کلمات کلیدی : شمع;طراحی شمع;انواع شمع;پای;Pile