طراحی و اجرای اتصالات پیچی در سازه های فولادی

گروه عمران

توضیحات :

طراحی و اجرای اتصالات پیچ و مهره در سازه های فولادی

کلمات کلیدی : طراحی اتصالات پیچی;اجرای اتصالات پیچی;اتصالات پیچی;پیچ;سازه های فولادی;سازه;فولادی;اتصال پیچ;اتصال پیچ و مهره