سازه های نو با باد و هوای فشرده

گروه عمران

توضیحات :

سازه های جدید و نوین با باد و هوای فشرده با شکلهایی خاص

کلمات کلیدی : سازه های نو;سازه های نوین;سازه جدید;سازه نوین;سازه بادی;هوای فشرده;سازه هوای فشرده