ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود در 38 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

1-2

مقدمه

2-2

تقسیم سود

1-2-2

اهمیت تقسیم سود

2-2-2

اهداف سیاست تقسیم سود

3-2-2

اشکال مختلف پرداخت سود سهام

1-3-2-2

سود سهام نقدی

2-3-2-2

سود غیر نقدی سهام

2-2-3-3

سود سهمی یا سهام جایزه

بخش

عنوان .

4-3-2-2

سود تصفیه

4-2-2

سیاست تقسیم سود

1-4-2-2

تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران

2-4-2-2

سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی

3-4-2-2

تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)

5-2-2

توجیه ثبات سود سهام

6-2-2

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

1-6-2-2

وضعیت نقدینگی شركت

2-6-2-2

ثبات در سودآوری شرکت

3-6-2-2

محدودیت قانونی

4-6-2-2

تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود

5-6-2-2

محدودیت­های قراردادی

2-2-7

‌ تئوری­های مرتبط با سیاست تقسیم سود

8-2-2

تفاوت سود تقسیمی در بین كشورها

1-8-2-2

تفاوت در مراحل رشد

2-8-2-2

تفاوت در نرخ مالیاتی

2-2-8-3

تفاوت در كنترل شركت

9-2-2

سود تقسیمی جهت كاهش تضاد منافع

3-2

بازارهای مالی

2-3-1

تعاریف رکود و رونق بازار

2-3-1-1

پریشانی مالی

2-3-1-2

قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)

2-3-1-3

نکول

2-3-1-4

مراحل پریشانی مالی

2-4

ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار

2-5

پیشینه پژوهش

2-5-1

تحقیقات انجام شده در سایر كشورها

2-5-2

تحقیقات انجام شده در ایران

1-2) مقدمه :

هدف این پژوهش بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به رکود است. از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شكل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدایی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت داد و ستدهای پایاپای بود، شرکت‌ها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چندملیتی متولد شدند. با ظهور شرکت‌های بزرگ، بدلیل عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که این منجر به جدایی مالکیت از مدیریت، و ایجاد تضاد منافع عظیم، بین مالکان و مدیران گردید (كاتائو و تایمرمن[1]، 2003، به نقل از دنیس 2008). با توجه به قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران، نیاز به وجود معیارهایی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و ارزیابی عملکرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران(مالکان) میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق دریافت سودنقدی، حائز اهمیت است. این ارزیابی‌ها ازنظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود اهمیت دارد(هوی و همكاران،1992). از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای نیل به سه هدف: 1- تخصیص بهینه منابع به ‌عنوان هدف اصلی، 2-توزیع عادلانه درآمد و 3-تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است (بلو و همكاران[2]، 2009). از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و اطمینان از بقای شرکت برای اعطای وام‌ها و تسهیلات مالی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد توجه به نیاز سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و در صورت مبادرت به این امر، به‌ازای ارزش بیشتر، بازدهی بیشتری انتظار خواهد داشت(جاگاندن و همكاران[3]، 2007).

وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار است، كه از طریق آن جذب سرمایه‌های مردمی توسط شركت‌ها امكان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می‌شود كه بازار به شكل یك بازار رقابت كامل عمل كرده، و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد(گرینبالات[4]، 2005).

یكی از ویژگی‌های اساسی رقابت كامل، در دسترس بودن اطلاعات كامل به صورت رایگان و به سرعت و سهولت است. اگر قرار باشد مردم به میل و اراده خود سرمایه‌گذاری كنند، باید اطلاعات مربوط، به طور كامل و شفاف، در اختیار مردم قرار داده شود(کوکی، 2009).

بورس باید دارای شرایطی باشد كه در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقیق منتشر كرده، و با تفسیر آن در ویژگی‌های مورد نظر سرمایه‌گذاران، در هر لحظه ارزیابی صحیح از وضع و عملكرد اقتصادی شركت‌ها و همچنین میزان سود تقسیمی آنها ارایه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نیز باید برای تأمین امنیت فعالیت در این بازار و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران عمل كند. از عمده‌ترین استفاده‌كنندگان اطلاعات شركت‌های سهامی در بورس، سرمایه‌گذاران بالقوه در سهام شركت‌ها هستند. این گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بورس بدست می‌آورند. تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بالقوه اساساً به خرید سهام شركت مربوط می‌شود، و این تصمیمات ممكن است بر مبنای عوامل زیر باشد: 1- سود سهامی كه سرمایه‌گذاران در آینده دریافت خواهند كرد، چه موقع؟ به چه میزان؟ و به چه شكلی؟ خواهد بود؛ به عبارت دیگر سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی و به چه صورتی(نقدی یا غیرنقدی) پرداخت خواهد شد. 2- وضعیت شركت‌ها در بازارهای مالی به چه صورتی است و مزایای حاصل در زمان فروش سهام چه خواهد بود(فرریا و گاما[5]، 2010). بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند كه صحت اطلاعات واصله توسط شركت‌های پذیرفته شده در بورس را مورد تایید قرار دهد تا آن‌ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شركت‌ها از فاكتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند كه از آن جمله، سود هر سهم[6] و سود تقسیمی[7] می‌باشد كه تغییرات آنها می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملكرد شركت در حال و آینده ارایه دهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل­ یكسری خریدار و فروشنده است كه رقابـت بین­ فروشنـدگان باعث افزایش­كارایی عملكرد شـركت‌ها می‌شود و نشانه این کارایی شـركت در استفاده بهینـه از سرمایه فراهم شده، افـزایش سود و سـودآوری آن شركت خواهد بود (دی­آنجلو و همكاران، 2006).

سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای كنترل و ارزیابی عملكرد مدیریت شركت توسط سهامداران باشند.عملكرد مدیری مطلوب سهامداران است كه بتواند علاوه برحفظ کارایی عوامل مختلف موثر در عملكرد شركت، توان سودآوری شركت را نیز افزایش داده، و از طریق افزایش ارزش شركت، واجرای پروژه‌های دارای خالص­ارزش­فعلی مثبت، بر ثروت سهامداران اثر مثبتی بگذارد(جلیو و همكاران[8]، 2004). رابطه بیـن سود تقسیمی و سود هر سهـم نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شركت است. سیاست تقسیم سود می‌تواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شركت شود و ركود و رونق بازارهای مالی نقش به سزایی در صعودی یا نزولی بودن این سیاست­دارد)شاملو، 1389). در این فصل با توجه به موضوع موردپژوهش، ضمن آشنایی با مبانی نظری، پژوهش­­های انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.


[1]- Catao and Timmerman

[2]- Blau et al

[3]- Jagannathan et al

[4]- Grinblatt

[5]- Ferreira and Gama

[6] -Earnings Per Share (EPS)

[7]- Dividend Per Share (DPS)

[8]- Julio et al

کلمات کلیدی : ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود

محصولات مشابه با "ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود"


محصولات گروه