بررسی مصالح و فناوریهای جدید در صنعت ساختمان

گروه عمران

توضیحات :

v فن اوری سیستم نمای تخته سیمان روی عایق حرارتی

v روش اجرای یک پارچه سازه بتن آرمه متشکل از دیوار و سقف

v ساخت پوشش نامرئی برای حفاظت ساختمان ها در برابر زلزله

v بتن انتقال دهنده نور

v بتن جلایافته

v ضد آب کردن بتن با فناوری کریستالی

v سنگهای ساختمانی نوین "سمنت پلاست"

v ساختمان بتن مسلح با قالب عایق ماندگار پانلی

v روشی جدید برای سرمایش ساختمان ها تعریق

آشنایی با اجرهای شیشه ای “poesia”

کلمات کلیدی : بررسی ;مصالح; و; فناوریهای; جدید; در; صنعت; ساختمان;عمران;لیسانس;کارشناسی

بررسی مصالح و فناوریهای جدید در صنعت ساختمان