آنچه باید یک مهندس ناظر بداند!

گروه عمران

توضیحات :

عزیزانی که تازه فارغ از تحصیل شده اید و یا هنوز در حال تحصیل هستید ؛ به هیچ عنوان این فایل مفید را از دست ندهید!
کلیه اشکالات اجرایی و سازه ای که در زمان اجرا و یا طراحی سازه ها بوجود می آید ؛ همگی در این مجموعه عنوان شده است. این مجموعه کاملاً مصور بوده و به همراه هر تصویر توضیحات مفصل و کاملی پیرامون عیب و اشکالات مطرح شده در تصویر آورده شده است.
و همچنین در یک فایل جداگانه ایرادات اجرایی در ساختمان های بتن آرمه نیز به صورت تصویری شرح داده شده.

کلمات کلیدی : دانلود اشکالات اجرایی ساختمان ها;اشکالات اجرایی در سازه ها کاملاً مصور همراه با توضیحات کامل;اشکالات اجرایی در سازه ها و ساختمان های بتنی;ایرادات و مشکلات اجرایی در ساختمان های بتنی همراه با تصویر;مهندسی عمران;مهندسی اجرایی عمران