پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

در این فایل به تجزیه و تحلیل چند نمونه کتابخانه خارجی پرداخته شده است.

فهرست کتابخانه های مورد مطالعه عبارتند از:
کتابخانه مورگان
کتابخانه آکادمی فلیپس
کتابخانه دانشگاه آزاد برلین
کتابخانه دانشگاه BTU

کلمات کلیدی : پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه;دانلود پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه;پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه;کتابخانه مورگان;کتابخانه آکادمی فلیپس;کتابخانه دانشگاه آزاد برلین;کتابخانه دانشگاه BTU

پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه

محصولات مشابه با "پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه"


محصولات گروه