دانلود نقشه اتوکدی بانک مرکزی

گروه فایل کاربردی

توضیحات : علاقه مندان و دانشجویان رشته معماری و عمران، این فایل نقشه معماری یک بانک مرکزی میباشد که توسط برنامه اتوکد طراحی شده است. طراحی این فایل برای یک بانک مرکزی کشورهای خارجی میباشد.

آین پلان بانک مرکزی شامل موارد زیر میباشد.

سایت پلان

پلان همکف

پلان طبقه اول

پلان پارکینگ

نما از سه جهت

برش مقطع از دو جهت

عکس ماکت پروژه

میتوانید این فایل را به عنوان پروژه آموزشی یا تحقیق کلاسی برای خود استفاده نمایید.

کلمات کلیدی : نقشه بانک ، فایل اتوکد نقشه بانک ، فایل اتوکدی

دانلود نقشه اتوکدی بانک مرکزی

محصولات مشابه با "دانلود نقشه اتوکدی بانک مرکزی"


محصولات گروه